<wbr id="mg2k0"><button id="mg2k0"></button></wbr><div id="mg2k0"><wbr id="mg2k0"></wbr></div>
<div id="mg2k0"></div>
<div id="mg2k0"></div>
<small id="mg2k0"><wbr id="mg2k0"></wbr></small>
<xmp id="mg2k0"><div id="mg2k0"></div><div id="mg2k0"><button id="mg2k0"></button></div>
首頁 > 產品展示 > 租賃顯示屏
租賃顯示屏

Rental Display

磁吸設計,單人徒手拆裝;爬梯設計,便于維護。

模塊化設計,弧度設計 +3° ~-3°或 +10° ~-10°,可實現完美弧形拼接。

模組儲存設計,前后維護設計。

全封閉,無噪音,防護等級 IP65,亮度達到 5000nits 以上。

 • 型號
 • LED封裝形式
 • 點密度
 • 亮度
 • 水平 / 垂直視角
 • 模組尺寸
 • 模組分辨率
 • 箱體尺寸
 • 箱體分辨率
 • 顏色
 • 灰度級別
 • 亮度控制
 • 數字處理
 • 視頻幀率
 • 刷新率
 • 最大功率
 • 平均功率
 • 工作電壓
 • 防護等級
 • 維護方式
 • P1.9
 • SMD Black LED
 • 262144
 • 1000
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 128x128
 • 500x500
 • 256x256
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 700
 • 280
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP30 / IP30
 • front / back
 • P2.6
 • SMD Black LED
 • 147456
 • 1500
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 96x96
 • 500x500
 • 192x192
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 620
 • 217
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP30 / IP30
 • front / back
 • P2.9
 • SMD Black LED
 • 112896
 • 1500
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 84x84
 • 500x500
 • 168x168
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 610
 • 217
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP30 / IP30
 • front / back
展開顯示更多
 • 型號
 • LED封裝形式
 • 點密度
 • 亮度
 • 水平 / 垂直視角
 • 模組尺寸
 • 模組分辨率
 • 箱體尺寸
 • 箱體分辨率
 • 顏色
 • 灰度級別
 • 亮度控制
 • 數字處理
 • 視頻幀率
 • 刷新率
 • 最大功率
 • 平均功率
 • 工作電壓
 • 防護等級
 • 維護方式
 • P3.9
 • SMD Black LED
 • 65536
 • 1500
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 64x64
 • 500x500
 • 128x128
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 610
 • 215
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP30 / IP30
 • front / back
 • OP3.1
 • SMD Black LED
 • 102400
 • 5000
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 80x80
 • 500x500
 • 160x160
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 700
 • 245
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP65 / IP65
 • front / back
 • OP3.9
 • SMD Black LED
 • 65536
 • 5000
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 64x64
 • 500x500
 • 128x128
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 600
 • 210
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP65 / IP65
 • front / back
展開顯示更多
 • 型號
 • LED封裝形式
 • 點密度
 • 亮度
 • 水平 / 垂直視角
 • 模組尺寸
 • 模組分辨率
 • 箱體尺寸
 • 箱體分辨率
 • 顏色
 • 灰度級別
 • 亮度控制
 • 數字處理
 • 視頻幀率
 • 刷新率
 • 最大功率
 • 平均功率
 • 工作電壓
 • 防護等級
 • 維護方式
 • OP4.4
 • SMD Black LED
 • 50176
 • 5000
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 56x56
 • 500x500
 • 112x112
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 670
 • 235
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP65 / IP65
 • front / back
 • OP5.2
 • SMD Black LED
 • 36864
 • 5000
 • 160° / 140°
 • 250x250
 • 48x48
 • 500x500
 • 96x96
 • 281
 • 65536
 • 255
 • 16
 • 50/60
 • ≥3000
 • 680
 • 238
 • 110~220V AC. 50/60Hz
 • IP65 / IP65
 • front / back
展開顯示更多
<wbr id="mg2k0"><button id="mg2k0"></button></wbr><div id="mg2k0"><wbr id="mg2k0"></wbr></div>
<div id="mg2k0"></div>
<div id="mg2k0"></div>
<small id="mg2k0"><wbr id="mg2k0"></wbr></small>
<xmp id="mg2k0"><div id="mg2k0"></div><div id="mg2k0"><button id="mg2k0"></button></div>
国产剃毛在线观看